החל מה-01/01/2015 החוף יהיה סגור עקב שיפוצים עד להודעה חדשה!
As of 01/01/2015 the beach will be closed due to renovations until further notice!
По состоянию на 01/01/2015 пляже будет закрыт в связи с ремонтными до дальнейшего уведомления!
Ab 01/01/2015 Strand wird wegen Renovierungsarbeiten bis auf weiteres geschlossen!
Hebrew English Россия Deutsch español français
חוף מינרל ים-המלח

שעות פעילות

חוף מינרל שעות פעילות החוף-

יום שעות
  ימים א – ה   (כניסה אחרונה לחוף בשעה 16:00) 09:00-17:00
  יום שישי      (כניסה אחרונה לחוף בשעה 15:00) 09:00-16:00
  שבת          (כניסה אחרונה לחוף בשעה 16:00) 08:00-17:00