החל מה-01/01/2015 החוף יהיה סגור עקב שיפוצים עד להודעה חדשה!
As of 01/01/2015 the beach will be closed due to renovations until further notice!
По состоянию на 01/01/2015 пляже будет закрыт в связи с ремонтными до дальнейшего уведомления!
Ab 01/01/2015 Strand wird wegen Renovierungsarbeiten bis auf weiteres geschlossen!
Hebrew English Россия Deutsch español français
חוף מינרל ים-המלח

אירועים והפקות

חוף מינרל, על כל יופיו והדרו, מציע את האפשרות לקיים אירועים שונים ומגוונים במרחבו העצום.

רוחבו של החוף, הטריבונה הקיימת, בר החוף הקרוב לשפת הים וחוף הים הנגיש מאפשרים הקמתן של הפקות שונות למגוון אירועים:

מופעי מוסיקה גדולים, הפקות אירועי חברה, אירועים משפחתיים ייחודיים, השקות מוצרים וכדומה.

 באפשרות חוף מינרל לספק את כל הצרכים הנדרשים לשם הקמת אירועים כמתואר לעיל.